A forum.hobbycnc.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

I. Általános szabályok, tájékoztatás

1) Felelősségi szabályok

Az elektronikus formában a Weboldalon továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében minden kártérítési felelősség érvényesítése a Weboldallal szemben kizárt. A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítése kizárt. A Weboldalon található külső hivatkozások (a forum.hobbycnc.hu-tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll a Weboldal befolyása alatt. Harmadik személyek szellemi alkotásait (például cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges. A fórum ’adok-veszek’ rovatában, valamint a Weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma és a fórumon közzétett hozzászólások tekintetében minden felelősség a közzétevő felhasználót terheli. A Weboldalon a felhasználók által közölt adatok megbízhatósága, hitelessége, valóságtartalma, minősége nem kerül ellenőrzésre, azokért a felhasználó köteles helytállásra vagy kártérítésre az azokból következő esetleges káresemények miatt. A Weboldalt minden felhasználó csak saját felelősségére használhatja. A felhasználó felelős a felhasználói nevével (’nick’) végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért. Amennyiben a felhasználó tudomására jut, hogy ezen adatokat más személy illetéktelenül használja, haladéktalanul lépjen kapcsolatba a fórum adminisztrátorával a forumadmin@hobbycnc.hu email címen keresztül.

2) Regisztráció

A Weboldalon az egyszeri regisztrációs folyamat elvégzése után, a felhasználó által választott felhasználói név és a hozzá tartozó jelszó használatával tehető közzé hozzászólás. A regisztrációhoz egy felhasználói név, egy jelszó és egy érvényes e-mail cím megadása szükséges. Amennyiben a választott azonosító már használatban van, másik azonosító választása szükséges. A nick nem lehet obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés, valamint megtévesztésre alkalmas (pl. másik névhez nagyban hasonlító). A regisztráció feltétele továbbá a jelen szabályzat elfogadása.

3) Tájékoztatás

Az adminisztrátor jogosult a felhasználók által fórumon létrehozott bármilyen tartalom szükség szerinti megtekintésére. Ezzel együtt kötelezettséget vállal a tudomására jutott információk diszkrét és etikus kezelésére. Jogszabályi kötelezettség hiányában azt harmadik személynek nem adja át. (Pl. de nem kizárólag: szabályszegés gyanúja miatt privát levelezés megtekintése).

II. Fórum-szabályzat

1) A Fórum rendeltetése

A fórum írásos hozzászólások, vélemények, információk továbbítására és cseréjére lehetőségét biztosító szolgáltatás, melynek elsődleges célja, hogy elősegítse a szakmai eszmecserét, tájékoztatást a hazai hobby cnc-s élet tárgykörében.

2) Moderáció

A fórum felhasználóinak hozzászólásait anonim moderátorok kísérik figyelemmel és ellenőrzik utólag. A moderátorok tevékenységüket társadalmi munkában végzik. A moderátorok biztosítják a folyamatos társalgás lehetőségét. A moderátorok jelenléte a Weboldalon nem folyamatos, nem állandó jellegű. Az ebből adódó esetleges késedelmekért a moderátorokat felelősség nem terheli, a Weboldal felelősséget nem vállal.
A moderátorok a hozzászólást író felhasználó előzetes értesítése nélkül törlik azokat a hozzászólásokat, amelyek

a) Jogsértő hozzászólások.

Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, felbujtást tartalmaz.

b) Agresszív, fenyegető hangnemű, a felhasználókat lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári, bántó, sértő vagy gyalázkodó módon kinyilvánított véleményeket – személyeskedést – tartalmazó hozzászólások. Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív, fenyegető, kötözködő vagy rosszindulatú-e, a moderátorok döntik el a téma jellegének függvényében.

c) A kifejezetten ezt a célt szolgáló topikokon kívüli, szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó hozzászólások.

d) A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó hozzászólások.

e) Mindazok a hozzászólások, szándékosan ismételt kérdésfeltevések, melyek a fórumon – egy témán belül, vagy különböző témákban – többszörösen szerepelnek. Amennyiben az ismétlés nem szándékos (azaz véletlen), egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány kerül csak törlésre. Kivételes esetben egy hozzászólás több topikban is szerepelhet.

f) Témaromboló hozzászólások.
A téma tartalmi rombolásának számít minden, a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.

g) Törölt hozzászólás – részbeni vagy teljes – visszamásolása, valamint törölt, összevont, áthelyezett témák újraindítása.

h) Politika, vallási- és faji megkülönböztetést, nemi alapú előítéleteket, hátrányos megkülönböztetést tartalmazó hozzászólások.

A moderátorok nem tudják az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni, így vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy teljes egészében törlik. Az adminisztrátor különlegeses esetekben élhet a szerkesztéssel, ilyenkor ezt jelzi a hozzászólásban. A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen szabályzatba ütköző, törlendő hozzászólásokkal együtt szükség esetén a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek. Fentiekből következően, azokra a hozzászólásokra, melyek valószínűleg sértik jelen szabályzatot, nem célszerű reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerülhetnek.

3) Önmoderáció

Mivel a fórum alapvetően egy közösségi tér, és a moderátorok jelenléte nem folyamatos, a felhasználók maguk is törlésre jelölhetnek egyes hozzászólásokat a hozzászólás közzétételét követő 24 órán belül. Egy hozzászólás törléséhez 10 (tíz) felhasználó általi törlésre jelölés szükséges. Adott hozzászólás mellett nem kerül megjelenítésre, hogy hányan jelölték törlésre az adott hozzászólást.

4) Kitiltás , bannolás

A moderátorok a jogsértő, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan sértő, a kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják, ezen felhasználókat a fórumról kitilthatják (regisztrációjukat törölhetik). Amennyiben egyértelműen bizonyítást nyer, hogy valamely felhasználó egyszerre több nevet használva regisztrált és használja a fórumot, minden regisztrációja azonnali hatállyal véglegesen törlésre kerül. Egy felhasználó végleges kitiltását három figyelmeztetés (ídőleges kitiltás azaz bannolás) előzi meg, negyedik alkalommal a felhasználónak végleges törlésére kerül sor. Figyelmeztetésre sor kerülhet az adott felhasználó fórumon közzétett hozzászólásainak jelen szabályzatba való ütközése esetén. Az első figyelmeztetést egy napos ’bannolás’ követi, a másodikat egy hetes, a harmadik egy hónapig tartó bannolást von maga után. A bannolás időtartama alatt a felhasználó a Weboldalra nem léphet be . Ezen időszak alatt a felhasználó hozzászólásainál a neve mellett feltüntetésre kerül a kitiltás lejáratát jelző időpont. Egyes esetekben az adminisztrátor saját belátása szerint élhet a többszöri rövidebb, de az akár azonnal végleges kitiltás eszközével.

5) Témák

Az egyes témák a címüknek megfelelő tartalmú hozzászólások gyűjtőhelyei. Téma nyitására bármely regisztrált felhasználó jogosult, amennyiben az érdemi információ megosztására alkalmas vagy szükséges különválasztani más témáktól. Az új téma fórumon való megjelenése az adminisztrátori engedélyezést követően történik csak meg. A moderátorok azt a hozzászólást, melyet véleményük szerint nem a megfelelő témán belül tettek meg, átirányíthatják a tematikailag, tartalmilag megfelelő témába. Hozzászólás átirányítására a felhasználóknak is lehetősége van. Átirányítás esetén mindkét témában látható lesz az érintett hozzászólás, kiemelve jelezve, hogy más témában folytatódik illetve más témában kezdődött. Témát törölni kizárólag az adminisztrátor jogosult.

III. Záró rendelkezések

Az adminisztrátor fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
A felhasználó következő belépéssel elfogadja a szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.
Az esetleges módosításokról a felhasználók értesítést kapnak a fórum működésével kapcsolatos topikban és privát üzenetben egyaránt. A jelen szabályzatban rögzített jogokat az adminisztrátor és a moderátorok jóhiszeműen gyakorolják, a jóhiszemű eljárás a regisztrált felhasználótól is elvárt.


   
  KIEGÉSZÍTÉSEK, MÓDOSÍTÁSOK
   
2018-11-28  
III. Záró rendelkezések 2018.11.28 18:30-tól az 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' témába adásvétel céljából terméket, szolgáltatást meghírdetni csak akkor lehet, ha az eladó adatlapján a "Helység" mező ki van töltve és láthatóvá van téve a többi fórumtag számára.
Amennyiben a felhasználó ennek nem tesz eleget, a hirdetései nem jelennek meg a bejegyzések között.
Az 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma használata nem kötelező, csak lehetőség, mely az említett feltételhez kötött.
   
2018-12-01  
I/3 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlására kiegészítésre került a Fórum szabályzat I/3 pontja.

Az adminisztrátor jogosult a felhasználók által hibás bejelentkezésekkor használ jelszavak szükség szerinti megtekintésére. (Pl. de nem kizárólag: hibakeresés vagy szabályszegés gyanúja miatt).
Ezzel együtt kötelezettséget vállal a tudomására jutott információk diszkrét és etikus kezelésére. Jogszabályi kötelezettség hiányában azt harmadik személynek nem adja át.
Az érintet hibás jelszavakat mások által nem visszafejthető formában, elkülönítve tárolja.